“Nedopustite, aby niekto, kto k vám príde,
odchádzal bez toho, aby nebol lepší a šťastnejší.“