Koordinátorka

Svadobný deň je dňom, kedy ku celkovému výsledku, prispieva obrovské množstvo ľudí. Ruka v ruke, chtiac-nechtiac sa dostaví stres vzhľadom na výnimočnosť a jedinečnosť svadobného dňa. Práve tu zohráva veľkú úlohu svadobná koordinátorka, ktorá dohliada na celkový chod, predvída vznik nečakaných okolností a pracuje na ich nenápadnom vyriešení. Na svadbe zvyčajne trávi približne 12hod., niekedy aj viac vzhľadom na náročnosť svadby, ako i celkový harmonogram. 

Čo všetko robí koordinátorka? Komunikuje s dodávateľmi (dohliada na ich prácu, príchod, odchod a pod.). Moderuje svadbu, čo je veľmi zásadná časť, aby boli hostia informovaní o celkovom priebehu svadby (privítanie, obrad, gratulácie a rôzne iné aktivity počas svadby). Veľkou výhodou je, že každý hosť vie, čo sa bude konať a zároveň sa nemôže stať, aby niekto chýbal pri dôležitých udalostiach. 

Samozrejmosťou pre svadobnú koordinátorku je byť vždy nablízku pre nevestu i ženícha a ich rodičov. Svadobná koordinátorka nielen odbremení od povinností, ale dodá celej svadbe noblesu a šmrnc.

V súčasnosti je práca koordinátorky žiadaná nielen pri svadbách, ale aj rôznych spoločenských udalostiach ako sú plesy, životné jubilea, recepcie atď. Takáto koordinácia výnimočných dní môže byť jednodňová v deň danej udalosti, alebo viacdňová – spájajúca sa s blížiacou sa akciou (väčšinou týždeň pred udalosťou)..

Podľa náročnosti eventu sa ho zúčastňuje jedna koordinátorku, príp. dvaja, traja. V prípade, kedy je potrebné tlmočiť do cudzieho jazyka, automaticky je nevyhnutné, aby sa na tom podieľali dve osoby.